Blog

4 ting vi kan lære af restorativ yoga

1. at blive bedre til at slappe af i hverdagen

Hvad, al yoga i handler om, er at vende opmærksomheden indad og arbejde holistisk med krop og sind. Hvad, yoga ikkehandler om, er at præstere; altså handler det ikke om at nå ned til tæerne eller at komme længere ind i en stilling end sidemakkeren. Restorativ yoga er en yin-inspireret yoga-type, og fokus ligger derfor i høj grad på ånddrættet og på at placere kroppen i stillinger, der kultiverer ro i sindet. Restorativ yoga er aktiv træning af at afspænde; altså at slappe af uden at falde i søvn og uden at lade tankerne vandre. Ved at praktisere restorativ yoga bliver vi bedre til at holde fokus i nuet, også når vi forlader yogamåtten og finder ud af, hvordan vi bedst kobler helt fra.

2. at lokalisere vores spændinger

Når vi med restorative stillinger synker ned i en dyb afslappethed, kan det pludselig mærkes, hvis der er steder i kroppen, vi går og spænder. Måske kan man mærke, at man anspænder nakke, skuldre, eller at man har en let trykken for brystet. Årsagerne til, at vi går og spænder, kan både være fysiske og psykiske, og ofte er vi ikke bevidste om, at vi er anspændte. Når kroppen spændes helt af, kan det pludselig mærkes, hvis der er steder, vi ikke giver helt slip på. Restorativ yoga kan hjælpe med at give slip på spændingerne – både dem der er fysisk og psykisk forårsaget. Nogle oplever stærke følelser, når de dyrker restorativ yoga, fordi der bliver givet plads til tanker, der måske ikke har været plads til før.

3. at aktivere hjernens ”afslapningscenter”

Ved at trække vejret opmærksomt og spænde helt af trækker vi os selv ind i en sindsstilstand af afslappethed. Rent neurologisk kan man se, at det center i hjernen, der associeres med tryghed og sikkerhed, aktiveres under restorativ yoga. Evnen til at aktivere det center i hjernen bliver styrket med træning, og vi bliver bedre og bedre til at aktivere det – også i hverdagen.

4. at slutte fred med de sider af os selv, vi har det svært med

Mange af os lever travle liv med mange gøremål i hverdagen. Det er selvfølgelig skønt at lave de ting, vi gerne vil og brænder for, men nogle gange gør det at vi har travlt, at vi ikke får stoppet op og mærket, hvordan vi egentlig har det. Der kan være ting, der er rare at glemme og skubbe væk, og derfor sørger vi for ikke at stå stille, så de igen kan presse sig på. Med den stilhed, der skabes med restorativ yoga, bliver der rum til at disse tanker og følelser får plads. På den måde kan vi slutte fred med de ting, vi ellers går og har det svært med.

 

De 5 Tibetanere

Ungdommens kilde I 1930erne mødte den unge amerikaner Peter Kelder en pensioneret oberst, der fortalte ham om de ting, han havde oplevet, og de mennesker, han havde mødt, under sine mange rejser. Specielt én ting gjorde indtryk på Kelder – oberstens beretning om nogle hellige mænd, han havde mødt i Tibet, der efter sigende havde…

Read More